Bjørn Vollstad vil snakke om  å vere leverandør av opplevelsar

Pensjonistmøte i Viking onsdag 20. november 2019

Førde Pensjonistlag inviterer til pensjonistmøte i Viking onsdag 20. november kl 16 00

Bjørn Vollstad vil snakke om korleis vi kan skape gode opplevingar for oss sjølve og andre. 

I tillegg vil vi orientere om oppstart av Førde Seniorsenter og håpar at mange fleire vil registerer seg som hjelparar.

0 resultater