Kaffe og mat er viktig

Høstmøte i Pensjonistlaget

Hægebostad Pensjonistlag hadde møte på Birkeland tirsdag 12. november 2019.
 

Flere hadde trosset det ufyselige høstværet.

Leder i laget Tobias Handeland ønsket velkommen.

Etter en matpause gav han ordet til Ivar Netland som er styreleder i Pensjonistforbundet Vest-Agder.

Han orienterte om arbeidet på fylkesnivå og la vekt på arbeidet med sammenslåing av fylkesorganisasjonene til Pensjonistforbundet Agder.

Etter planen skal stiftelesmøtet holdes på Revsnes Hotell onsdag 18. mars 2020.

Arbeidet med å foreslå kandidater til eldrerådene ble berørt.

Pensjonistforbundets merknader til Statsbudsjettet 2020 ble trukket fram. Likeså hovedpunktene i Handlingsplanen som ble vedtatt på siste landsmøte.

Sang og musikk var det selvsagt.

 

0 resultater