På stand for Trygg Trafikk, nestleder i Pensjonistforbundet Oppland Polly Westlie til venstre,  fylkessekretær Vera Holtlien til høyre

Den nasjonale refleksdagen

I samarbeid med Trygg Trafikk ble refleksens dag 17. oktober markert med stand på Strandtorget kjøpesenter i Lillehammer.  Hensikten var å informere om refleksens store betydning i trafikken,  og samtidig utstyre flest mulig med reflekser sponset av Oppland fylkeskommune.

Refleks handler om å være synlig i mørket.  En stor andel av fotgjengerulykker skjer som følge av at bilfører ikke har sett vedkommende.

I mørket er fotgjengere vanskeligere å oppdage for andre trafikanter, samtidig som de er langt dårligere beskyttet mot skader ved ulykker enn personer i bil.  Risikoen for å bli drept eller skadd er høyere om natten enn om dagen.  Refleks gjør deg synlig på lengre avstand og gir bilfører mer tid til å reagere.

Distriktsleder i Trygg Trafikk Oppland David Tofthagen sier eldre fotgjengere er mer utsatt.  Mange ser og hører dårlig.  De bruker lengre tid på å passere en veg, og går gjerne i mørke klær.  Det gjør de eldre fotgjengerne mer utsatt for ulykker i trafikken, sier Tofthagen.

Ifølge den siste refleksundersøkelsen bruker kun 4 av 10 opplendinger refleks, det er på linje med landsgjennomsnittet.  Det er for dårlig, og vi vil oppfordre alle til å bruke refleks når de ferdes ute, ta gjerne på deg flere!

Standen var godt besøkt, og mange gikk hjemover med nye reflekser.  Årets refleks er forøvrig designet av Therese Johaug.

 

0 resultater