Fylkesleder i Pensjonistforbundet Oppland Per E. Furseth til høyre, leder i fylkets helseutvalg Svein Helgesen til venstre

Høstkonferansen 2019

Pensjonistforbundet Oppland har avviklet sin tradisjonelle høstkonferanse over 2 dager på Honne.  Dette var den aller siste høstkonferansen slik vi kjenner den i Oppland.  I 2020 slår vi oss sammen med Hedmark til  Pensjonistforbundet Innlandet, og sammen skal vi skape nye tradisjoner for Innlandet.

Konferansen ble åpnet av fylkesleder Per E. Furseth som ønsket alle deltakere hjertelig velkommen, et særskilt velkommen til våre venner fra Hedmark; Jan Tyriberget, Marianne Gjerstad og Sigurd Wetterhus.

Pensjonsrådgiver Harald Engelstad holdt et svært interessant og engasjerende foredrag om regler for private og offentlige pensjoner, samordning og etterlattepensjoner samt fripoliser.  

Deretter fulgte Lars Kjølgård fra Gjensidige forsikring som orinterte om forsikringsprdninger med særlig vekt på reiseforsikring, lærerikt og aktuelt for mange.

Nye førekortregler ble gjennomgått av Morten Nordby.  Diskrimineringen av eldre bilførere har heldigvis blitt tonet noe ned takket være ildsjeler som bl.a. Morten Nordby, Sverre Gran og Anders Madslien.  Den obligatoriske helseattesten kan nå først kreves fra fylte 80 år.

Åpen post -en dialog med lokalforeningene og utveksling av erfaringer, var starten på dag 2.  Det ble bl.a. orientert om TREFF-trafikksikkerhetskurs for eldre fotgjengere, som er tenkt igangsatt i 2020.  Videre kvalitetsreformen Leve hele livet , en satsing som går over 5 år og den forestående fylkessammenslåing.

Leder i helseutvalget PF Oppland sto for siste post på årets program som var juridiske rettigheter - helse og omsorgtjenester.  Han orienterte blant annet om hva tillitsvalgte i Pensjonistforbundet bør legge vekt på og retten til nødvendig helsehjelp.

Den sosiale delen ble godt ivaretatt med hyggelig middag etterfulgt av dansemusikk besørget av Vangsgutta.

 

0 resultater