Pensjonistforbundets generalsekretær Harald Olimb Norman (bildet) tror ikke at vi setter økonomien over styr i Norge ved å øke bruken av oljepenger fra 2,6 til 2,7 prosent. Det vil gi kunne gi 9,3 milliarder mer til kommunene.

Slik kan kommunene få 9 milliarder kroner mer til eldreomsorg

Pensjonistforbundet har en løsning for kommuneøkonomien.

Under den åpne høringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag, presenterte generalsekretær Harald Olimb Norman Pensjonistforbundets regnestykke som viser hvordan kommunene kan få råd til å styrke eldreomsorgen.

- Det er veldig flott at staten bevilger mer penger til bygging av nye sykehjem, men problemet er at kommunene ikke tør bygge fordi de ikke har penger til å drifte. Og da er vi like langt. Hvis vi står med et tomt sykehjem, så er vi kommet like langt. Derfor må det mer penger til kommunene, slo Norman fast.

Han gjorde det videre klart overfor Stortingskomiteen at Pensjonistforbundet er bekymret for kommuneøkonomien.

- Dette har vi tatt opp i Finanskomiteen også. Men vi mener at det finnes et rom av muligheter her, og det går ut på å øke bruken av oljepenger noe, fra 2,6 prosent til 2,7 prosent av oljefondet. Da har vi 9 milliarder kroner mer som kan brukes ute i kommune-Norge, og det er fremdeles innenfor handlingsregelen på 3 prosent, sa Norman til en lyttende stortingskomité, og understreket:

- Dette er viktig! 

Merker at kommunene sliter

- Vi var i høst til stede på rundt 35 kommunevalgkampsmøter rundt om i landet, i store og små kommuner, og det var ikke én plass jeg hørte kommunepolitikere skryte av økonomien sin. De slet. Så kan regjeringen gjerne si at enhver kommune går med overskudd og at det er flott, men det merker vi ikke der ute. Vi merker at det slites med økonomien og at kommunene må prioritere. Det slites med å iverksette alle oppgavene som overføres fra staten til kommunene.

9,3 milliarder ekstra

Pensjonistforbundets økonomer har regnet ut at en økning fra 2,6 prosent til 2,7 prosent bruk av oljefondet tilsvarer en merkostnad i statsbudsjettet på 9,3 milliarder kroner. 

- Pensjonistforbundet tror ikke at vi setter økonomien over styr i Norge ved å øke handlingsrommet fra 2,6 til 2,7 prosent og hvis dere kan være med på å tilføre kommunene nødvendige midler sånn at de kan opprettholde, forsterke og forbedre kvaliteten i kommunen sin, så tror vi det er godt anvendte midler, sa Norman, og la til:

- Når vi samtidig ser at Stortingsflertallet sier ja til at det skal kuttes i eiendomsskatten sånn at det blir enda trangere økonomi for de kommunene som har innført eiendomsskatt, så må de altså bli tilført midler på annen måte.

Ensomhet blant eldre

Generalsekretæren fikk også tatt opp andre temaer for kommunesektoren.

- Jeg vil snakke om heistilskudd. Dere politikere er veldig opptatt av at folk skal kunne bo hjemme lengst mulig. Det dere skal være klar over, er at det er 680.000 mennesker som bor i andre etasje eller høyere i blokk, uten heis. Den enkleste måten å få folk til å kunne bo hjemme lengst mulig, er å gjeninnføre heistilskuddet.

- Det er mye ensomhet der ute. Det er flott at vi skal bo hjemme lengst mulig, men noen bor hjemme for lenge. De må inn i et bofellesskap. De må inn i rammer hvor de kan føle trygghet. Dessverre hørte vi på radioen for 14 dager siden at selvmordsraten blant godt voksne øker. Dette er på grunn av ensomhet, og det bør vi ta inn over oss og bruke mer penger i kommunene.

0 resultater