INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEN 9. MARS 2020

Det innkalles til årsmøte MANDAG den 9. mars kl 11.00 på Pensjonisten.
 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende innen den 20.02.20.
Forslag på kandidater til Hederstegnet må leveres styrets leder innen den 20.02.
 
Medlemmer velkommen!
 
 

 

 

 

0 resultater