INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEN 9. MARS 2020 - UTSATT PÅ UBESTEMT TID

Styret har i møte den 2.03 vedtatt å utsette årsmøte som var kunngjort til mandag den 9.03.
 
Begrunnelse:
Pensjonistforbundet oppfordrer sterkt alle lag til å avlyse/utsette medlems- og årsmøter inntil det foreligger en oppdatert situasjonsrapport fra myndighetene ang Coronaviruset.
 
Ny innkalling vil komme.
 
 
 

 

 

 

0 resultater