Stortingets Arbeids- og sosialkomite avslår å arrangere egen høring om Stortingsmelding nr 4.

- En svært provoserende beslutning

Stortingskomite avslår å holde egen høring om pensjon.

Under høringene i Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet forrige uke, anmodet Pensjonistforbundets generalsekretær Harald Olimb Norman  Stortingets Arbeids- og sosialkomite om å arrangere en egen høring for Stortingsmelding nr 4. Denne stortingsmeldingen omhandler regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold.

I et svar fra komiteleder Erlend Wiborg (Frp), går det nå frem at komiteen har bestemt at det ikke skal avholdes egen høring på stortingsmeldingen.

Provoserende

- En svært provoserende beslutning, sier generalsekretær Harald Olimb Norman i en kommentar.

Meldingen gjelder regulering av pensjon for langt over en million alders- og uførepensjonister og den sier noe om det generelle inntektsforholdet til landets pensjonister. 

Ser til opposisjonen i stedet

- Det burde vært en selvfølge at komiteen ønsket å få innspill fra organisasjonene. Vi registrerer at så ikke er. Da må vi sette vår lit til opposisjonspartiene, slik at det blir etablert en alternativ høring, sier Norman.

- Vi har nye tall som viser at forskjellene øker og at de som har minst bærer den største børen. Dette fortalte vi komiteen, men lederen lukket nok ørene for det dessverre, avslutter Norman.

0 resultater