Selvfølgelig blir vi med!

Pensjonistforbundet bevilger 30.000 kroner til årets TV-aksjon.

TV-aksjonen 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

- Pensjonistforbundet bevilger med glede 30.000 kroner til årets TV-aksjon. Vi oppfordrer samtidig andre til å åpne opp lommeboka, sier generalsekretær Harald Olimb Norman.

CAREs filosofi handler om å skape varige endringer der samfunnene får hjelp til å hjelpe seg selv, slik at de blir mindre avhengig av bistand i fremtiden. Å løfte kvinnene har vist seg å være den mest effektive måten å redusere fattigdom på. Derfor jobber CARE aller mest med kvinner – fordi det hjelper hele samfunnet.

- Det er viktig å gi et bidrag for å støtte CARE sitt arbeid for å støtte fattige kvinner, sier Norman, og oppfordrer pensjonister og andre til å melde seg som bøssebærer til søndagens aksjon.

Du kan melde deg som frivillig bøssebærer her www.blimed.no

Tre tiltak

De tre tiltakene pengene fra årets TV-aksjon går til: 

Hennes penger – hennes muligheter 
TV-aksjonen skal gi unge kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Mer enn 300 000 kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe, og CARE skal også gi kvinner opplæring i å lede gruppene. Kvinner skal få tilgang til banktjenester, og vi skal løfte fram kvinnelige entreprenører.  

Hennes kropp – hennes valg 
Kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp, til å si ja og nei. Med TV-aksjonsmidlene skal kvinner få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. CARE jobber for at kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. I tillegg skal kvinner ha tilgang til gode helsetjenester ved graviditet, fødsel, og som nybakte mødre. Et viktig tiltak i årets TV-aksjon er også å engasjere over 10 000 menn for å få slutt på vold mot kvinner.  

Hennes drømmer – hennes stemme  
Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.  


Fakta om TV-aksjonen NRK

  • TV-aksjonen NRK har blitt arrangert én søndag i oktober hvert år siden 1974. I år går TV-aksjonen av stabelen 20. oktober.
  • Årets TV-aksjon går til CAREs arbeid for kvinners rettigheter. 400 000 kvinner skal få mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.
  • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon. Hvert år besøker 100 000 bøssebærere samtlige av Norges 2,3 millioner hjem.
  • Over 7 000 frivillige jobber fram mot aksjonsdagen for å mobilisere 100 000 bøssebærere.
  • Siden 1974 har det norske folk samlet inn over ni milliarder kroner som har gitt titalls millioner mennesker livsviktig hjelp.

0 resultater