Lars Ole Godø

Medlemsmøtet i september

På medlemsmøtet i september.

På medlemsmøtet i september stilte denne karen opp på svært kort varsel for å underhalde. Lars Ole Godø, vart teken godt i mot av møtet, og vi vonar det ikkje blir siste gongen vi får høyre han synge og spele.

0 resultater