Pensjonistforbundet Finnmark - styret

Styremøte 24. oktober 2019

Styret i Pensjonistforbundet Finnmark avholder styremøte torsdag 24.10.19 i Tana.

Sakliste

30/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

31/19 Sammenslåing av Troms og Finnmark – Informasjon om arbeidet

32/19 Sammenslåing av Troms og Finnmark – uttalelser

33/19 Åpne møter i Karasjok og Berlevåg - evaluering

34/19 Egenandel – årsmøte 2020.

35/19 Regnskap, hittil i år

36/19 Neste styremøte

37/19 Pasvikdalen pensjonistforening – endring av vedtekter

38/19 Eventuelt

 

0 resultater