Gjensynsglede med VÅR Torhild Bransdal

Gjensynsglede med VÅR Torhild Bransdal

Stortingsrepresentant fra Vest-Agder og Vennesla

Foreningens møte den 9.april - Valgdagen - kom de 30 deltakere for å høre på vår tidligere ordfører.

Det ble servert boller, kringle og kaffe før allsangen brøt løs. Det ble sunget av full hals med trekkspill til. 

Bjørn fylte Venneslastua med fantastisk spill.

Til sist på kvelden avholdt vi et lite lotteri.

Neste møte er 14.oktober med besøk av representant for Frivilligsentralen. 

0 resultater