Vår møteplass - Seniorsenteret i Rådhusgata

Vi over 60 - Vestby

 Våre aktiviteter

 

Møtene holder vi den andre onsdagen i måneden kl. 17.30 i Seniorsenteret, Rådhusgata.

På alle møtene har vi underholdning. Det kan være sang/musikk eller kåserier.

Ellers lagssaker , åresalg og bevertning, for å nevne noe.

Hver mandag har vi "mandagskafé med medlemsbingo" kl. 1000 – 1400

Hver torsdag "strikkestue" fra kl. 10.30 til 12.00. Bowls fra kl. 12.00 til 14.00.

 

 

0 resultater