Olga Berg (fra fylkesstyret og Rissa Pensjonistlag) og Geir Riseth (leder i Indre Fosen eldreråd).

Medlemsmøte i Leksvik

Det var fullt hus og god stemning da leder av Leksvik Pensjonistforening, Georg Høgsve ønsket velkommen på Lundeng. Foreningen hadde invitert fire gjester til høstens første medlemsmøte.

Fylkesleder Liv Thun og fylkessekretær Anne-Kari Minsaas orienterte om saker sentralt og om aktiviteter i regi av fylkesstyret. Thun viste til at samarbeid mellom lag og foreninger er hensiktsmessig, og roste Leksvik for det gode arbeidet de bidrar med i den forbindelse. I Indre Fosen har nemlig Leksvik, Rissa, Stadsbygd og Stjørna laget et samarbeidsutvalg.

Olga Berg er medlem i fylkesstyret og har et eget ansvar for pensjonistforeningene i Fosen. Hun pekte på at Leksvik har fått til noe annet positivt: Det er omtrent like mange menn og kvinner i foreningen, og styret har lykkes i å verve yngre medlemmer. Dette er særdeles viktig for å utvikle og drive pensjonistlagene også i fremtiden.

Sist ute blant gjestene var leder av Indre Fosen Eldreråd, Geir Riseth.  Han informerte om rådets arbeid og om Eldreprisen for 2019. Leksvik Pensjonistforening har tett samarbeid med Eldrerådet i kommunen, også fordi nestleder Erling Fjeldahl sitter i Eldrerådet. Vi oppfordrer alle lag og foreninger til å benytte seg av Eldrerådet til å fremme saker og for å få informasjon. Og ikke minst: fremme gode kandidater til høstens valg!

Programmet for kvelden ligger vedlagt.

0 resultater