Fra venstre: Gunnar Uglem (MdG), Hege Bae Nyholt (Rødt), Torgeir Strøm (SV), Pål Sæther Eiden (H), Lill Harriet Sandaune (FrP), Egil Haugbjørg (V), Karin Bjørkhaug (Krf) og Ingvild Kjerkhol (Ap), Nils-Edvar Olsen (M

Valgkampmøte

Pensjonistforbundet Trøndelag inviterte fylkespolitikerne til debatt i Stjørdal tirsdag 20. august. Til tross for et skuffende oppmøte fra publikum, ble det et interessant møte. Møteleder Nils-Edvard Olsen presenterte innledningsvis Pensjonistforbundets viktige saker, før han la føringer for de tema som politikerne svarte på. Til slutt ble det åpnet for spørsmål fra salen.

Eldrerådet i Trøndelag var første sak. Alle partier var enige i intensjonen i Forskrift om Eldreråd, og understreket viktigheten av involvering på et tidlig tidspunkt. Egil Haugbjørg debatterte for Venstre. Han sitter også i fylkets Eldreråd, og kunne bekrefte at Eldrerådet blir hørt i fylkestinget. Eldres representasjon i folkevalgte organer ble også diskutert.

Tannhelse må på sikt bli en del av den offentlige helsetjenesten og komme inn under egenandelsordningen. Dette var også alle politikerne enige om. Rødt kommenterte da at dette kan politikerne faktisk gjøre noe med og at Eldrerådene nå må kreve gratis tannhelse. Sp viste til at det i Trøndelag brukes 241 millioner på tannhelse i år. Om en reform skal gjennomføres må den komme fra Stortinget, og det må ligge mer penger i potten. Mdg og Frp understreket hvor viktig også tannpleiere er. Tannpleiere kan ta den første kontrollen både i kontorene, men også rundt omkring på institusjoner. Politikerne er klar over at det vil bli en mangel på både tannleger og tannpleiere i nær fremtid. Her må det legges en handlingsplan.

Fra salen kom et spørsmål, eller mer et krav, om at den fordelingspolitikken vi i dag har på pensjonisters lønn må stoppe. Sv var enig i dette og viste til at minstepensjonister fikk kr 400,- Erna Solberg fikk 36.000,- , og at dette er et tydelig bilde på at klasseforskjellene øker. Frp opplyste om at de var det eneste partiet som stemte mot pensjonsforliket, som i dag er årsaken til at pensjonister taper i forhold til vanlige lønnsmottakere. Pensjonistforbundet kjemper videre for forhandlingsrett på løpende pensjon.

Dette var noen av mange tema som kom opp. Møtet ble avsluttet med en liten apell fra hvert parti. Det generelle inntrykket etter møtet er at fylkespolitikerne i Trøndelag er relativt oppdaterte på utfordringer vi står ovenfor.  Tonen var ganske gemyttlig i Stjørdal, og så blir det vel mer tilspisset etter hvert som vi nærmer oss valget.

Vi ønsker godt valg!

 

0 resultater