Styret, fra venstre Solveig Hætta, leder Jan A. Samuelsen, nestleder Alf Stenersen, Arnhild K. Hegge og Roald Basma. 

Styremøte 28.8.2019

Sakliste - til orientering 

Styret i Pensjonistforbundet Finnmark avholder styremøte Onsdag 28.8.19 kl. 11:00 på

Tana rådhus

Sakliste

23/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

24/19 Helseutvalget, utbetaling av godtgjørelser

25/19 Innkjøp av skriver til fylkessekretæren

26/19 Kandidater til fylkeseldreråd.

27/19 Regnskap 1. halvår 2019

28/19 DNB avsluttet bankavtale med Posten fra 1.1.2020

29/19 Eventuelt

Jan Atle Samuelsen                                                                                 Arne Josvald Sabbasen

              leder                                                                                                                   sekretær

0 resultater