Følg debatten her!

Eldre er utenfor media og utenfor politikken. Er det et demokratisk problem at pensjonister er så usynlige i den allmenne samfunnsdebatten? Hva mener de eldre, har de selv et ansvar? Hva gjør dette med den øvrige befolkningens holdninger til eldre? Følg debatten direkte her fra kl. 18.00, klikk på lenken nedenfor. 
 

Klikk her for å følge debatten.

Deltakere:

· Jan Davidsen, forbundsleder Pensjonistforbundet

· Trude Drevland, leder for Rådet for et aldersvennlig Norge

· Mathias Fischer, kommentator og debattansvarlig TV2

· Kåre Hagen, leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Oslo Met

· Runar Bakken, dosent emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge

Debattleder: Geir Helljesen

0 resultater