Pikene på broen,  i parken ved Svanhovd besøkssenter

Turen til Sør-Varanger

Karasjok pensjonistenes sommertur ønske var Øst-Finnmark, og Käpälä fisket måtte være endel av reiseprogrammet. 

Årets tur 4. - 7. juli 2019 arrangert av Karasjok pensjonistforening gikk til Neiden, Pasvik, GrenseJakobselv, Kirkenes og Ifjordfjellet. Vi fikk servert nydelig laksesuppe til lunsj på Neiden gjestegård, Neiden kapell var åpen og en hyggelig Aud fra den lokale pensjonistforeningen var guide.

Kastenotfisket i Neiden

Den store seansen var kastenotfisket i Neiden elva, også kalt Käpälä fisket, fangstlaget bestående av menn og kvinner trakk opp noen fine laks. Det nyåpnede Neiden museum var absolutt verdt et besøk.

På Svanhovd traff vi Pasvikdalen pensjonistforening og vi vekslet erfaringer i driften av pensjonstforeningen, det ble også felles middag med dalens eldre garde.

På fredag var vi innom Strand museum og Grenselandsmuseet og et hyggelig vertskap tok oss i mot på Storskog, noen hundre meter fra grenseovergangen til Russland.

Kong Oscar II kapell i Grense Jakobselv ble besøkt på lørdag. Dette kapellet ble bygd for å markere norsk suverenitet i grenseområdet, i dag er Grense Jakobselv (Vuorjanjohka) avfolket, men området brukes aktivt som feriested.

MInnesmerket i Rustefjelbma

Minneparken ved Rustefjelbma kirke er reist til minne om frigjøringen av Finnmark i 1944.  

Turdeltaker Jan Lian hadde flere interessente orienteringer om de geologiske formasjonene i den del av fylket som foreningen besøkte.

Pensjonister ved russegrensa

Vi hadde en trivelig sjåfør på minibussen som guidet oss gjennom Vestetana, og over Ifjord- og Børselvfjellet. Det var en fornøyd gjeng som søndags ettermiddag, kunne se tilbake på begivenhetsrike turdager

0 resultater