Aud-Berit Eidhammer, Fylkessekretær.

Sommerbrev.

God Sommer!     
 

Jeg får vel holde på tradisjonen og sende dere et sommerbrev selv om de fleste av dere har nok tatt ferie og hatt deres siste møte før sommeren.

I år fikk vi en litt varierende forsommer med sol og varme tidlig og med kulde i slutten av mai. Men nå som vi har startet på juni får vi håpe at varmen og sommeren kommer.

Vi har lagt bak oss et aktivt halvår, med mange positive opplevelser. Mange nye tillitsvalgte er kommet til, med inspirasjon og pågangsmot for at vi skal lykkes med vårt arbeid for en enda bedre fremtid med glede og trygghet i hverdagen. Mange flotte initiativ og innspill er mottatt og har gitt resultater. Det er all grunn til å se høsten lyst i møte med optimisme. Mange aktiviteter er gjennomført takket være dere. Tusen takk for det dere har gjort -  det har gledet mange!

På medlemsvervingssiden er det gjort en meget god jobb. Til nå har vi fått nesten 400 nye medlemmer, i lokallagene i fylket er det ca. 8000 medlemmer etter at de som var direkte medlemmer er kommet til på lokallagene. I dag er det bare ca. 160 direktemedlemmer, og ca. 1150 som er kollektivt tilsluttet. Dette er bra, men det er bare å stå på å verve flere, så vi blir store og sterke.

Høstkonferansen 2019 avholdes i Ålesund på Color Line Stadion den 23. september, i Ulsteinvik på Sunnmøre Folkehøgskule 24. september, i Kristiansund på Scandic Kristiansund den 08. oktober, og i Molde på Scandic Alexandra den 09. oktober.  Innkalling og tema kommer senere.

Fylkeseldrekonferansen i samarbeid med Fylkeseldrerådet og Nasjonalforeningen, avholdes på høsten, dato er ikke fastsatt på den enda.

Åpne møter. I Kristiansund ble det avholdt den 12. juni, det blir i Molde den 21. august, i Ålesund den 27. august, og på Sunndalsøra den 05. september.  Vi kommer tilbake for å planlegge disse viktige møtene.

Til høsten er det kommunevalg. I den forbindelse er det viktig at vi markerer oss. Allerede nå foreningen tenke over kandidater til eldrerådet og sende inn forslag til kommunen. Dette er svært viktig. Flere lokallag planlegger stands før valget og noen har allerede gjort det. Dere kan godt benytte dere av deres fadder som kan besøke standen (kfr. tidligere tilsendte liste).

Ovennevnte er også en arena for medlemsverving. Særlig gjelder det å verve «yngre» medlemmer. Med den utvikling vi ser i de fleste kommuner, så vil de problemer vi i dag fokuserer forsterkes i de kommende år og får konsekvenser for de kommende eldre. Dette er noe «nypensjonistene» ikke tenker så mye på, men som vi må klare å formidle. Det samme gjelder til politikerne, som skal planlegge fremtiden gjennom bl.a. budsjetteringene på kort og lang sikt. Dette er et fokusområde vi må arbeide med.

Eldrerådene er et viktig organ for oss. Det viser seg at disse fungerer veldig forskjellig fra kommune til kommune. Vi hadde i fjor høst Eldrerådskurs, det blir antagelig satt opp igjen i år også om det er interesse for det.

Organisasjonskurs kommer det også til å bli arrangert flere av i løpet av høsten. Det er for eksempel styrekurs, kassererkurs, valgkomitekurs og vervekurs.

Fylkesårsmøtet 2020 blir den 11.-12. mars 2020. Det blir på Scandic Kristiansund.

For min del så starter jeg på ferie fra 01 juli, og i 4 uker. Da skal det bli godt med ferie, som jeg i år kommer til å ha sammen med min sønn og barnebarn. Vi drar til Miami, og drar på et 7 dagers crus i Karibien, som jeg håper blir en opplevelse for både liten og stor.  Får håpe jeg da får ladet batteriene for en aktiv høst, med mange utfordringer sammen med dere.

Ha en fin sommer og ta vare på dere selv og de dere er glade i!   

Metatekst

0 resultater