Advarer mot pensjonistlån

Låneprodukter spesielt rettet mot pensjonister, er langt dyrere enn andre lån med tilsvarende sikkerhet i egen bolig. – Vær klar over at dine boligbehov kan endre seg og at du med «Seniorlån» betaler mye mer til banken enn nødvendig, advarer Pensjonistforbundet.

Med en garanti mot å bli gjeldsslave eller miste huset selv om lånet stiger, tilbyr i dag åtte norske banker boligeiere over 60 år såkalte «Seniorlån» - uansett inntekt eller pensjonsinntekt. Lånet gir en engangsutbetaling, eller en månedlig utbetaling resten av livet, uten at lånekundene noen gang behøver å betale hverken avdrag eller renter. Låneproduktet baserer seg på at banken tar sikkerhet i huset og at gjelden betales den dagen kunden dør eller velger å flytte.

Etter en rekke oppsalg i media om låneproduktet, reagerer nå Pensjonistforbundet. Sammen med Finansportalen har forbundet gjort en gjennomgang av vilkårene knyttet til lånetypen, og går nå ut og advarer norske pensjonister mot å ta opp «Seniorlån».

– De prisforskjellene mellom «Seniorlån» og andre lån som kom fram, var oppsiktsvekkende. Vi er veldig overrasket over å finne at bankene tar seg så godt betalt for disse lånene, sier generalsekretær i Pensjonistforbundet Harald Olimb Norman.

40 prosent dyrere

Gjennomgangen av betingelsene gjennom Finansportalen, viser nemlig at sammenliknet med tilsvarende lån med sikkerhet i bolig, har seniorlånene markedets høyeste rente. Tar man for eksempel opp et «Seniorlån» på 1,8 millioner kroner, med sikkerhet i egen bolig – til en verdi av 6 millioner kroner – betaler man med denne lånetypen over 40 prosent mer i renter, enn det andre banker tilbyr andre låntakere med samme forutsetninger. Leder for Finansportalens, Elisabeth Realfsen, forteller at dette rentepåslaget virker grunnløst.

– I og med at bankene tar sikkerhet i boligen til låntageren, er det ingen grunn til at det skal være noe høyere risiko forbundet med dette lånet for banken – noe som ofte er årsaken til dårligere betingelser. Våre beregninger viser at om man legger en forsiktig verdistigning på boligen på 3 prosent per år til grunn, vil banken selv etter 30 år fremdeles ha nærmere 60 prosent sikkerhet i boligen, på tross av at lånet hele tiden har vokst med renter og renters rente, sier Realfsen. 

Det finnes alternativer

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i dag er om lag 25 prosent av befolkingen over 66 år som har boliggjeld over 250 000 kroner, dette er en økning på 15 prosent siden årtusenskiftet. Dagens Næringsliv, som nylig omtalte produktet seniorlån, fortalte at så langt har 5000 benyttet seg av lånet som ikke skal tilbakebetales før de dør.

Pensjonistforbundet som i dag har over 210 000 medlemmer, er opptatt av å fortelle norske pensjonister at det finnes andre, rimeligere løsninger om du ønsker å realisere oppsparte verdier. Norman råder derfor bankkunder til å undersøke alternativer før de bestemmer seg for hva slags lån de vil ta opp.

– Jeg anbefaler alltid de som ønsker å låne på huset eller hytta, å velge en modell der de i alle fall betaler renter, slik at ikke lånet kontinuerlig stiger. Ved å velge produktet «Seniorlån» framfor flexilån eller rammelån, velger man et dyrt lån som legger igjen unødvendig mye verdier i banken, framfor hos eventuelle arvinger, sier Norman.

Han understreker at det er opp til hver enkelt hvordan de selv ønsker å bruke sine oppsparte verdier, men ønsker at folk skal være klar over at det finnes gode alternativer.

Behov kan endre seg

Norman forstår at et uforpliktende seniorlån i en tidlig fase av pensjonstilværelsen kan virke forlokkende, men er redd for at de som forringer egen bolig med gjeld kan få problemer om de en dag ønsker å flytte til en annen bolig på grunn av nye behov.

– Vi vet at eldre mennesker i Norge ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Dette er også en politikk det legges opp til fra statens side. Behov for en mer tilrettelagt bolig kan melde seg senere i alderdommen, og da er det trist om du ikke har mulighet til å flytte på grunn av et lån du ikke har betjent på en årrekke, sier Norman.

Dette er saken:

Åtte norske banker tilbyr i dag pensjonister mulighet til å låne penger med sikkerhet i egen bolig gjennom skreddersydde seniorlån. Lånet markedsføres med utbetaling av en engangssum eller en gitt sum hver måned fram til man dør eller flytter fra boligen, uten at avdrag eller rentes betales. Låntakeren er garantert å få bo i huset så lenge han eller hun ønsker. Så langt har 5000 nordmenn benyttet seg av tilbudet, melder Dagens Næringsliv.

Lånet tilbys alle boligeiere, uansett inntekt, og baserer seg på sikkerhet i boligen. Gjelden betales tilbake den dagen låntaker dør eller flytter.

En gjennomgang gjort i samarbeid med Finansportalen viser at denne typen lån gir en svært dyr rente. Et lån på 1,8 millioner, med sikkerhet i egen bolig til en verdi av for eksempel 6 millioner, gir gjennom disse lånene 40 prosent dyrere rentekostnader enn ved et vanlig lån med sikkerhet i bolig.

Til tross for at lånets størrelse øker når låntaker hverken betaler renter eller avdrag, øker sannsynligvis også boligens verdi, noe som gjør at banken fremdeles vil ha solid sikkerhet i boligen – selv etter 20 og 30 år, viser beregninger gjort av Finansportalen.

Kontaktpersoner:

* Pensjonistforbundet, generalsekretær Harald Olimb Norman, mobil 95 75 14 39

* Finansportalen, daglig leder Elisabeth Realfsen, mobil 93 21 80 30

* Pensjonistforbundet, kommunikasjonssjef Tale Jordbakke, mobil 97 65 14 57

Høyoppløselig foto av Harald Olimb Norman kan lastes ned her: http://www.pensjonistforbundet.no/pressebilder/vis/30

 

 

0 resultater