Elin Brødreskift og Berit Kapelrud, henholdsvis kasserer og leder i Trondheim Pensjonistforening tester Metrobussen.

Nye busser i Trondheim

Da ATB skulle innføre Metrobusser i Trondheim, ble pensjonistforeninger invitert til å komme med innspill underveis i prosessen. Flere innspill ble tatt hensyn til.

Helseutvalget i Pensjonistforbundet Trøndelag, ved leder Berit Kapelrud og Toril Indergård, takket ja til invitasjonen fra Atb, om et møte tidlig i prosessen. Her fikk de informasjon om bussene og fikk komme med innspill til mulig forbedringer.

Selve demonstrasjonen av bussene skjedde i Stiftsgårdsparken tidligere denne uka, og der var også nestleder i Pensjonistforbundet Trøndelag, Anne Nordskag. Hun var godt fornøyd med det hun fikk høre og se.

Berit Kapelrud forteller at de nye bussene har montert en ekstra knapp ved døråpningen, som man kan trykke på, om man trenger litt lenger tid til på- og avstigning. Når man trykker på denne knappen, er det bussjåføren som styrer når dørene lukkes. Dette bidrar til bedre sikkerhet for eldre, uføre og andre med slikt behov. Bussen har også påmontert en lem, som enkelt kan benyttes av rullestolbrukere.

Bussene har ladestasjoner til mobiltelefoner på nesten alle setene.  Høydeforhold mellom fortau og buss er tilpasset til på- og avstigning. I tillegg er det god skilting for seter for de som har behov for ekstra plass. Berit Kapelrud påpeker at alle som benytter kollektiv transport bør være oppmerksomme på om de sitter på et sete som andre har mer bruk for. Men hun konkluderer også med at Atb har gjort en god jobb.

0 resultater