Åpent møte 28. mai!

Hold av formiddagen!
Tirsdag 28. mai kl 12:00 ønsker vi i Pensjonistforbundet Oslo, velkommen til åpent møte i Oslo Konserthus, Lille Sal

Møtet er åpent for alle, så ta med en venn/venninne, nabo eller kollega, og hold av formiddagen!

Dato: Tirsdag 28. mai
Tid:     Kl. 12:00 – 15:00 
Sted: Oslo Konserthus, Lille Sal


12:00 – 12:05 Leder for Pensjonistforbundet Oslo, Hans Olav 
                                Felix ønsker velkommen. 
12:05 – 12:30 Innledning ved Liv Torild Ellefsen fra Norsk lyd 
                                 og blindeskriftsbibliotek (NLB)
12:30 – 13:00 Pensjonsoppgjøret 2019 v/ Hans O. Felix

13:00 – 14:00 Fremtidsfullmakter, vergemål, regler om 
                                 samtykkekompetanse v/ Advokat Christin Ruud 
                                 Ulfsryggen

14:00 – 1430 Fripoliser v/ Thorstein Øverland

1430                   Tid for å mobilisere! Demonstrasjon foran 
                                Stortinget 6. juni kl. 12:00

Møtet er åpent for alle – gratis inngang – enkel bevertning

Hjertelig velkommen!

0 resultater