Klare til kamp: Harald Norman sammen med nestleder Anne Nordskag og leder Liv Thun (til h.)

Trønderpensjonistene mobiliserer

Generalsekretær Harald Norman manet til forsterket kamp: Fire år med underregulering av pensjon går mest ut over de som har minst og det må nå stanse! Deltakerne på det åpne møtet i Trondheim og Steinkjer var samstemte i sitt krav.

Beskjeden til nyslått eldreminister Sylvi Listhaug og regjeringen er klar: Vi godtar ikke at minstepensjonistene blant oss mister kjøpekraft år etter år. En inntekt som ligger under EU’s fattigdomsgrense kan ikke svekkes ytterligere. En del eldre har bra økonomi og lever godt, men minstepensjonistene må vi kjempe for. Det går på livskvaliteten og verdigheten løs. Og det er uansett ikke rett at folk som gjennom et helt yrkesliv har betalt skatt, skal miste kjøpekraft og få svekket økonomi når pensjonsalderen er nådd.

Pensjon var hovedtema da Harald Norman gjestet Trøndelag på to de åpne møtene i mai. Stans av underregulering av pensjon og kravet om å få tilbake forhandlingsretten er prioritet nummer en. Men også andre tema var oppe på møtene:

Myndigheten må slutte å snakke om eldre kun som en utgiftspost. 46 % av all frivillig aktivitet i landet utføres av eldre. Eldre er en ressurs og det må komme bedre frem, insisterte Norman.

En annen sak som vi må snakke mer om og gjøre noe med er ensomhet. Ensomhet og isolasjon kan ramme i alle aldre og vi må ha et samfunn hvor vi bryr oss. Som Gro Harlem Brundtland sa for to tiår siden, vi må hente frem «nabokjerringa som bryr seg». Erna Solberg tok opp ensomhet i sin forrige nyttårstale, det var bra. Og tematikken må løftes frem videre. I storbyene er det mange ensomme eldre, de kan sitte vegg i vegg i blokkleiligheten sin og bli mer og mer isolert. Det må vi gjøre noe med og her har vi alle et ansvar, påpekte Harald Norman.

Nok sykehjemsplasser for fremtiden, tannhelse inn i egenandelsordningen, våkenhet og medvirkning i utviklingen av velferdsteknologien var andre tema som ble tatt opp, på et innholdsrikt og inspirerende møte for de fremmøtte.

På møtet i Trondheim ble også viktigheten av appetittvekkende og næringsrik mat løftet frem. Kjøkkensjef Gunnar Kvamme ved St. Olavs hospital fortalte om arbeidet for å få kjøkkenet og matproduksjonen plassert på sykehuset, nært pasientene. Maten som serveres syke og eldre skal lukte godt, smake godt og se bra ut! Kvamme er utrettelig opptatt av dette - og plastinnpakket, langtransportert mat for oppvarming i mikro’n synes han er en uting. Hør, hør!

0 resultater