Kristin Bruland er kommunalsjef  for pleie og omsorg i Sunnfjord Kommune

Velkommen til pensjonistmøte 

8. mai 2019 kl 16 00 - 18 00 i Viking.

Kommunalsjef Kristin Bruland vil orientere om organisering av omsorgssektoren Sunnfjord Kommune. Vi vil få høyre korleis ein tenkjer seg å organisere sjukeheimsplassar, heimetenester, rehabilitering og velferdteknologi i den nye kommunen.

Vi får også besøk av Olav Hellebø frå fylkesstyret i pensjonistforbundet. 

I tillegg blir det allsong, sosialt samvær og enkel servering

Vi ønjer alle hjarteleg velkomne !

0 resultater