Lederne i  Øygarden, Sund og  Fjell Pensjonistlag.  Fra venstre  Arne Jagedal, Turid Kahrs og Egil Haaland  

PENSJONISTENE FANT VEIEN TIL STRAUME 23. APRIL

Rundt 100 pensjonister hadde funnet veien til Straume Bu-og Sørvissenter i Fjell kommune tirsdag etter påske for å høre lederen  av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen Raa innlede om forbundet.

3 pensjonistledere i regionen, Egil Haaland, Turid Kahrs og Arne Jagedal  var spente på om det kom nok pensjonister til å fylle de 80 stolene som var satt fram.  Gleden var derfor stor da det viste seg at det ble nødvendig  å bære på plass flere stoler før møtets begynnelse for at alle skulle få sitteplass.

Arrangør av det åpne møtet var Pensjonistforbundet Hordaland og de 3 lagene i regionen, Fjell, Sund og Øygarden .  Møtet var godt planlagt og godt gjennomført.  Medlemmer fra Fjell Pensjonistlag sto for matlaging og servering.

Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen Raa holdt en gnistrende innledning om Pensjonistforbundet og sakene som ble vedtatt på Landsmøtet i juni 2018, og som nå var endel av arbeidsoppgavene for - og kravene fra -  Pensjonistforbundet.    Davidsen Raa var naturlig nok opptatt av det kommende trygdeoppgjøret og de foregående oppgjørene som for fjerde år på rad ble regulert lavere enn prisveksten.    Fripoliser var også et tema som opptok Davidsen Raa, munn-og tannhelse for eldre,  aldersdiskriminering,  boliger, velferdsteknologi,  Regjeringens reform "Leve hele livet"  ,aktivitetssentre, kommunevalgkampen og vår oppgave for å nevne noen av temaene.

Han var naturlig nok også  opptatt av at pensjonister meldte seg inn i Pensjonistforbundet, som ivaretar lønnskravene for de eldre.   

Det var en lydhør og takknemlig forsamling som fikk høre  Jan Davidsen Raa innnlede om Pensjonistforbundet,  og noen nyttet anledningen til å ta ordet og fremme sine hjertesaker etter innledningen.

Lederen i Pensjonistforbundet Hordaland, Atle Lerøy orienterte om arbeidet på fylkesplan, og om den foregående sammenslutningen av Pensjonistforbundet Hordaland og Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane,  mens Egil Haaland, Turid Kahrs og Arne Jagedal orienterte henholdsvis om aktivitetene i pensjonistlagene i Fjell, Sund og Øygarden.

 

 

 

 

 

 

 

0 resultater