Jostein Andreassen traff gamle kjente i pensjonistforeningen

Nordahl Grieg på Sørlandet

Jostein Andreassen kåserte om Nordahl Griegs opphold på Sørlandet på møtet i Songdalen Pensjonistforening tirsdag 30. april 2019.

Møtet i april er vårens siste møte i Songdalen Pensjonistforening. I mai blir det ikke møte, men 3 dagers tur til Sverige.

Som vanlig var det godt frammøte i Bestestua.

Kjellfrid Eikeland

 Kjellfrid Eikeland hadde ord for dagen.

Hun leste to dikt fra "Livets blomster". Deretter framførte hun en del artige sitater om alder. Et av sitatene var "En diplomat er en mann som alltid husker en kvinnes fødselsdag, men ikke hvor gammel hun er".

Jostein Andreassen fortalte om hvordan han gikk omkring i Høvåg for å finne ut noe om Nordahl Griegs opphold der i 1929.  Det gikk tregt, men så fikk han et tips om å ta kontakt med Rolf Snemyr som bodde i Kristiansand. Det viste seg at Grieg hadde bodd i Snemyrs barndomshjem da han var liten. Han husket ikke så mye, men henviste til sin eldre søster, Johanne, som på den tiden var 90 år. Hun husket og kunne fortelle mye om Nordahl Grieg. Hun karakteriserte han som en snill mann, men som var veldig klønete.

Historien bak diktet Sykkelstyret stammer fra Høvåg. Grieg traff en kjærestepar som gikk og leide en sykkel, for sikkerhets skyld på hver sin side. Da Jostein Andreassen senere var i Høvåg og pratet om Nordahl Griegs forhold til stedet, var det en dame som reiste seg og sa: "Jeg er et resultat av sykkelstyret".

Jostein leste diktet.

Nordahl fulgte med konge og regjering nordover i 1940, og var blant annet deltaker i transporten av gullbeholdningen til Norges Bank.

Han leste sitt dikt "17. mai 1940" over radio fra Tromsø. De to første linjene i diktet "I dag står flaggstangen naken , blant Eidsvolls grønnende trær" er det diktet mange tenker på når det er tale om Nordahl Grieg.

Jostein Andreassen hadde med en CD. Og vi fikk høre diktet lest av forfatteren.

Nordahl Grieg bodde også i Wilhelm Krags hus i Havbukta i Ny Hellesund. Her skrev han bl.a. på skuespillet "Nederlaget". Mens han var i Havbukta fikk han en forespørsel fra Trond Hegna om å skrive et dikt til Studentersamfunnet i Oslos åpning i 1936. Det resulterte i diktet "Til ungdommen". Senere er det satt melodi til diktet, og mange kjente artister har tatt det med i plateutgivelser.

Jostein leste diktet, som ble meget godt kjent i forbindelse med terroren mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011.

Leder i fylkeseldrerådet Arild Birkenes orienterte om arbeidet med etablering av råd både i den nye storkommunen Kristiansand og det nye fylket Agder.

Han berørte også tema som ensomhet blant eldre og legevakta i Søgne og Songdalen.

Ivar Netland orienterte om trygdeoppgjøret og arbeidet med å slå sammen Pensjonistforbundets fylkesorganisasjoner i Agderfylkene.

Som vanlig var det sang og musikk, utlodning og god mat.

0 resultater