Protokoll fra årsmøtet 14. mars 2019

PFOs årsmøte ble avholdt 14. mars i Røde Kors konferansesenter.

Protokoll fra årsmøtet, se vedlegg

0 resultater