Årsmøtet 2019

 Det ble holdt et vellykket årsmøte i Pensjonistforbundet, med mange gode innspill.

Årsmøtet i Pensjonistforbundet Troms ble avholdt på Radisson Blu i Tromsø 21. - 22. mars 2019. Med delegater og observatører utgjorde forsamlingen 72 personer. I tillegg møtte leder av fylkeseldrerådet, Inge Hyld, og som representant for Pensjonistforbundet sentralt møtte nestleder i sentralstyret, Nils-Edvard Olsen.

Fra foreningene var det kommet inn 7 forslag som alle ble diskutert, og det ble fattet vedtak om videre oppfølging. På grunn av at det den dagen møtet startet, kom et stort oppslag i Harstad Tidende angående "Eldreflommen", bestemte årsmøtet at også dette skulle diskuteres. Planen er at vi skal få ut et tilsvar etter at saken har vært tema på det åpne møtet i Harstad 22.mai.

Ei aktiv forsamling sørga for at vi fikk et godt og konstruktivt årsmøte.

0 resultater