Styret for 2019. Bak fra venstre : Jens Petter Jelle, Paula Næss Skår, Gerd Misfjord, 1 vara: Kristian Ranes. Forran fra venstre: Bengt Gustav Eriksson, leder Mellvin Steinsvoll og nestleder Anne Lise Hessen Følsvik. Arnfinn Larsen var

Årsmøte i Pensjonistforbundet Møre og Romsdal 13. og 14. mars 2019.

Styreleder Mellvin Steinsvoll kunne ønske velkommen til årsmøtet i Pensjonistforbundet Møre og Romsdal.

Styreleder Mellvin Steinsvoll kunne ønske velkommen til årsmøtet i Pensjonistforbundet Møre og Romsdal.

I 2018 hadde vi en økning av medlemmer på vel 900 medlemmer. I dag representerer de i overkant av 16.000 medlemmer , fordelt på 57 foreninger.                                                                        

Årsmøtet hadde utarbeidet tre uttaler som handler om:

1. Forskrift til ny lov om Eldreråd i kommuner og fylkeskommuner.

2. "Leve hele livet" Meld.st. 15 (2017-2018).

3. Økonomien ved sjukehusene i Møre og Romsdal gir grunnlag for sterk bekymring for behandlingstilbudet.

 

To medlemmer gikk ut av styret dette året. Dette var: Asbjørg Kvalvåg fra Molde og Roger Arne Hammer fra Tustna. De nye som kommer inn er: Paula Næss Skår fra Kleive og Bengt Gustav Eriksson fra Kristiansund. Nye som vara er: 1. vara Kristian Ranes fra Surnadal og Anlaug Solfrid Varhaugvik fra Herøy.

                                                                                                                                                                                      

Forbundsleder Jan Davidsen

                               

Årsmøtet ble avholdt over to dager, hvor første dag var temadag. Her møtte Forbundsleder Jan Davidsen, som snakket om forbundets arbeid og fremtidsstruktur. Vi hadde også besøk av Wenche Malmedal som er leder for forbundets Helse og Sosialutvalg, hun hadde fokus på helsedelen i Pensjonistforbundets arbeid.

 

Fylkesleder Mellvin Steinsvoll orienterte om året som var gått og de 

Wenche Malmedal

utfordringer og oppgaver som ligger og venter på å behandles i inneværende år.

Styreleder i Rindal Pensjonistlag Helene Marie Nergård takket for samarbeidet de hadde hatt med fylkesforeningen i Møre og Romsdal, da de fra 2019 går over til Trøndelag.

Årsmeldinger og protokoll fra årsmøtet kan du lese ved å åpne vedleggene. Her også foredragene fra Jan Davidsen og Wenche Malmedal.

0 resultater