Mot nulloppgjør for pensjonistene

Til tross for at LO i lønnsforhandlinger med NHO fikk det beste resultatet på flere år, anslås trygdeoppgjøret å gi et nulloppgjør for pensjonistene. Når selv gode år for lønnstakere gir null i realvekst for pensjonistene, viser det at reguleringsmetoden har feilet.

Den endelige pensjonsreguleringen vedtas først i trygdeoppgjøret 21. mai. Først da vet vi helt sikkert hva oppgjøret blir for pensjonistene i år. Siden pensjonen skal økes med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent, har vi imidlertid et godt anslag på hva resultatet blir. LO og NHO ble enige om en ramme for lønnsveksten på 3,2 prosent, og hvis vi legger denne lønnsveksten til grunn, skal pensjonen øke med 2,3 prosent med virkning fra 1. mai.

Når vi beregner hva pensjonsveksten blir på årsbasis, må vi ta hensyn til overhenget fra i fjor, og våre beregninger viser at årsveksten i 2019 blir 2,4 prosent. Teknisk beregningsutvalg (TBU) har anslått at prisveksten vil stige med nettopp 2,4 prosent i 2019. Når prisene anslås å stige like mye som pensjonene, blir realveksten 0,0 prosent – og reelt sett står dermed pensjonene bom stille.

- Dette er femte år på rad uten positiv vekst for pensjonistene, og det finner ikke våre medlemmer seg i, sier generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman. Nå må regjeringen vise vilje til å tenke nytt!

0 resultater