Økt kjøpekraft for pensjonister i 2019?

Hovedorganisasjonene i arbeidslivet har kommet til enighet om årets oppgjør etter forhandlinger 14 timer på overtid. Resultatet ble en lønnsvekst på 3,2%. En forventet prisvekst på 2,4% gir reallønnsvekst på 0,8%. Lederne for fagforbundene uttaler at de er tilfreds med resultatet, de har sikret sine medlemmer økt kjøpekraft og ekstra lønnstillegg for de lavlønte. Ja, det er det beste lønnsoppgjøret på flere år, sies det.

Pensjonistene skal iflg. pensjonsreformen få samme tillegg som lønnsmottakerne, men i trygdeoppgjøret trekkes det fra 0,75%. Pensjonistene har nå i 4 år på rad fått redusert kjøpekraft fordi prisstigningen har spist opp tillegget når det er trukket fra 0,75%. Hvis den forventede prisstigningen slår til, blir det neppe noe økt kjøpekraft for pensjonistene i 2019.


Det er diskriminerende og uverdig at landets pensjonister, som har vært med og skapt dagens velferdssamfunn, kanskje må «feire» 5 årsjubileum for redusert kjøpekraft. Mens de yrkesaktive får økt kjøpekraft for å kunne godta forhandlingene og ikke gå i streik, får pensjonistene kanskje oppleve nok et år med redusert kjøpekraft.
 

Vi krever forhandlingsrett på regulering av løpende pensjon fra folketrygden. Det er på høy tid at pensjonistene blir hørt.

0 resultater