Sveggvika

ÅRSMØTE I AVERØY PENSJONISTFORENING

Årsmøte i Averøy Pensjonistforening ble holdt på Anne Marits Catering 8. februar.

Ragnar Vassgård åpnet møtet med å ønske 36 frammøtte velkommen. Kåre Hoseth, som gikk bort i 2018, ble minnet med ett miuntts stillhet.

«De nære ting» ble sunget, og ordet gitt til Synøve som leste et dikt som handlet om å være sterk. Så ble «Den fyste song» sunget.

Sekretæren refererte årsmelding for 2018som ble godkjent uten merknader. Kasserer John S. Roaldsøy gjennomgikk regnskapet som også ble godkjent uten merknader.

Valgene ga følgende resultat: Leder Anne Marie Folde, sekretær Margot Kippernes, nestleder Synøve Folland, styremedlem Jorunn M. Lystad.

Anne Marie Folde ble valgt til utsending og Margot Kippernes som observatør til fylkesårsmøtet i Molde 13.-14. mars.

Nestleder Margot Kippernes overrakte avtroppende leder Ragnar Vassgård blomster, og takket for hans innsats som leder.Den nyvalgte leder Anne Marie Folde takket for tilliten.

Ragnar Vassgård overtok møteledelsen, og forsamlingen sang «La oss leve for hverandre». Det var tid for servering og Konrad Nerland fortalte en historie før bordverset «Å du som metter liten fugl» ble sunget.

Middag med lapskaus, dessert og kaffe ble servert. Og etter maten sørget Synøve og Margot for åresalg.

Møtet startet opp med «Når lysene tennes der hjemme», og ordet ble gitt til fylkessekretær Aud-Berit Eidhammer. Hun fortalte om sin bakgrunn som tidligere bankansatt, og hvordan hun nå fungerer som høyre hånd for fylkeslederen. Hun ønsket god kontakt med lokalforeningene, og kom inn på en del av sakene som Pensjonistforbundet arbeider med.

«Jeg har båret lerkens vinge» ble sunget, og referatet fra forrige møte ble opplest og godkjent.Nancy fra turkomiteen fortalte at det planlegges busstur til Selbu 23.-26.juni med overnatting på Selbu hotell og dagsutflukter i Trøndelag. Ragnar takket så for seg som leder og overrakte nøkkelen til pensjonistforeningens oppbevaringskiste til den nye lederen. Videre takket han for møtet før Konrad Nerland spilte til dans som avslutning på årsmøtet.

Takk til Ragnar for de årene han har vært leder, og takk til alle som deltok på årsmøtet.

0 resultater