Det var godt oppmøte og engasjement på Pensjonistforbundet Trøndelag sitt årsmøtet, som ble holdt på Stjørdal 19 mars 2019.

Det første årsmøtet

Pensjonistforbundet Trøndelag gjennomførte sitt aller første årsmøte 19. mars. Fylkesstyret ble valgt 28. november, og årets årsmøte hadde derfor en relativt kort planleggingsperiode. 

130 gjester hadde funnet veien til Stjørdal, og av disse var det 114 stemmeberettigede deltakere. Fylkesleder Liv Thun ønsket velkommen.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker, var det innlegg fra sentralstyrets medlem Inger Marie Stokker. Hun presenterte Pensjonistforbundets viktigste eldrepolitiske saker og muligheter for intern skolering, men la aller mest vekt på organisasjonsutvikling (OU). Presentasjonen som Stokker benyttet finner du som vedlegg nederst.

Andre innlegg på programmet var leder i Helseutvalget, Berit Kapelrud. Helseutvalget i Pensjonistforbundet Trøndelag tar i mot saker fra fylkesstyret, innspill fra medlemmer samt initierer saker selv. Kapelrud informerte om de sakene som har vært og er under behandling, blant annet fastlegeopprøret, brukermedvirkning, pasienttransport og kjøkken på sykehjem. 

Jens Børøsund fra Trøndelag vegvesen presenterte kurset 65 + og årsaker til at slik opplæring kan være berettiget. Han oppfordret pensjonistlagene til å arrangere kurs. Vegvesenet stiller med gratis kursholder og materiell.

Hvis dette er av interesse, så kan du kontakte Kristine Lødding på 91691937 /kristine.lodding@vegvesen.no

Leder i Trøndelag Eldreråd, Hildur Fallmyr, holdt et innlegg der hun understreket hvor viktig det er at vi alle engasjerer oss i det som skjer i egen kommune. Vi kan påvirke via Eldrerådene, og ta opp alle saker som angår oss - og det er det meste! Fallmyr viste ellers til at årets Eldrerådskonferanse skal holdes i Stjørdal 4-5 juni. Tema der er "Leve hele livet".

Eldreråd er en sak som engasjerer, og flere talte for at vi må sende inn svar på høring til den nye Eldrerådsforskriften. (Frist 1. april) Salen var også opptatt av at vi må foreslå gode kandidater til høstens valg av Eldreråd.

Reformen «Leve hele livet» ble nok et tema for diskusjon på årsmøtet. "Leve hele livet" handler om det som er viktigst i livet; fellesskap, aktivitet, deltakelse, forebygging, god mat og riktig helsehjelp. Det meste av ansvaret for å gjennomføre reformen er lagt på kommunene, men pårørende, frivillige og de eldre selv må også ta i et tak. 

Et av de viktige områdene reformen berører, er tilrettelegging for at flest mulig kan få bo hjemme så lenge som mulig.  Dette er naturligvis godt for den enkelte og for samfunnets økonomi, men det krever at både lokalsamfunnet, boliger og kommunale tjenester blir tilrettelagt. Her er det mye å ta fatt i!

Fylkesstyret takker for godt oppmøte. Vi minner om at det blir et åpnet møte med generalsekretær Harald Olimb Norman i Trondheim 8. mai (p-hotel, ettermiddag) og i Steinkjer 9. mai (Dampsaga, formiddag). Og så håper vi at mange finner veien til Stjørdal 20 august, til det som blir høstens valgkampmøte! Mer informasjon kommer.

Protokollen vil bli lagt inn som vedlegg nederst, så snart den er signert.

0 resultater