Kjell Husebø, leder av Kinsarvik Pensjonistlag

KINSARVIK PENSJONISTLAG INVITERTE TIL STORMØTE I KOMMUNEN

64 pensjonister var til stede i Mikkelgarden da Kinsarvik Pensjonistlag inviterte til møte der Pensjonuistforbundet var temaet

Vigdis Ravnøy, nestleder i Pensjonistforbundet Hordaland og regionansvarlig Gunvor Riim Opedal møtte en lydhør forsamling da de innledet om Pensjonistforbundet og sakene forbundet jobber med etter Landsmøtet i juni 2018.  Visjonen Tydelig, sterk og synlig ble presentert og koblet blant annet til ønske om flere medlemmer. 

 

2 av lagene som var invitert er  ikke tilmeldt Pensjonistforbundet.  Men noen av lagenes medlemmer hadde vært direktemedlemmer i Pensjonistforbundert, og var nå tilmeldt Kinsarvik Pensjonistlag i tillegg til sitt eget.  Dette ble tatt opp med forbundets representanter i debatten etter innleggene.

 

Ravnøy la sterk vekt på at  Pensjonistforbundet ønsker flere medlemmer og gjerne flere lag som tar vare på medlemmene der de bor.  Flere medlemmer betyr at forbundet stiler sterkt i kampen for å få tilbake forhandlingsretten, og at trygdeoppgjøret er i tråd med prisveksten.    Hun orienterte også om kravene Pensjonistforbundet har til Statsbudsjettet for 2020 ,og til lokale politikere i valgkampen.  Riim Opedal fulgte opp og kom særlig inn på Eldrerådene.

 

Det var en tilfreds leder, Kjell Husebø som etter varm mat, kaffe, bløtkake og åresalg kunne avslutte et vellykket møte både for egne medlemmer og for de som vi håper skal bli medlemmer. 

 

 

 

 

0 resultater