Bildet: Sentralstyremedlem Bjørg Hageløkken og fylkesleder Jan Tyriberget holdt foredrag. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

PF Hedmark inn i sitt siste leveår!

- Om ett år blir vi begravet, men gjenoppstår fra asken som fuglen Føniks!

Fylkesleder Jan Tyriberget holdt ingen begravelsestale for årsmøtedelegatene, men minnet om følgende faktum: I mars 2020 legges fylkesforeningene i Hedmark og Oppland ned, og samtidig oppstår organisasjonen Fylkesforbundet Innlandet. Dette er en konsekvens av det politiske vedtaket om å slå sammen de to fylkene fra kommende nyttår.

- Sammenslåingen krever mye forarbeid for å bli en vellykket operasjon. Det er en masse administrative og praktiske ting som må løses, men vi er kommet veldig godt i gang. Så godt at jeg tror på et meget vellykket resultat, sa Tyriberget i sin orientering til fylkesmøtet.

Fylkesleder Jan Tyriberget er med i arbeidsgruppa som forbereder "fusjonen" med Oppland. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Bruker "Trønder-modellen"
Ei felles arbeidsgruppe fra de to fylkesforeningene har allerede hatt flere møter og lagt en plan for prosessen som skal lede fram til én ny stor fylkesforening fra mars neste år. I Trøndelag er en tilsvarende sammenslåing allerede gjennomført. Erfaringene derfra og den modellen de valgte bygges det nå videre på i Hedmark og Oppland. I tillegg har arbeidsgruppa søkt støtte hos konsulenter fra Pensjonistforbundet.

To kontorer -  to sekretærer
Det tas sikte på å opprettholde de nåværende kontorene på Hamar og Lillehammer. Det ene av dem vil få offisiell status som fylkeskontor, men begge vil være fullt operative hvis vårt forslag blir fulgt, opplyste Tyriberget. 
Det foreslås også å ha to sekretærer. Den ene med status som fylkessekretær og den andre som organisatorisk sekretær. De to nåværende sekretærene har fått i oppgave å skissere forslag til en delingsplan av oppgavene.

I mars neste år holder de to fylkesforeningene sin årsmøter samtidig og hver for seg i Ringsaker. På disse møtene skal oppløsningene vedtas. Dagen etterpå blir det årsmøte og konstituering av nye Pensjonistforbundet Innlandet.
Delegatene tok denne orienteringen til etterretning. Men flere i salen fryktet store geografiske avstander og nevnte et antatt behov for regionale enheter som kan ivareta nærhet til lokalforeningene.

 

 

 

 

0 resultater