Arve Sandal held foredrag om nynorsksatsinga i Førde.

Velkommen til pensjonistmøte

Onsdag 20. mars kl 16 00 - 18 00 i Viking

Arve Sandal vil komme og fortelle om nynorsksatsinga i førde. I tillegg vil Gina Ness komme og orientere om nye prosjekt knytt til Terapibassenget og behov for dugnadshjelp.

Servering av kaffi, te og rundstykke og sosialt samvær.

0 resultater