Alle eldre har ikke god økonomi!

En ny stortingsmelding gir et feilaktig inntrykk av at alle eldre har god økonomi. Det er særlig uheldig for de fattige eldre. Pensjonistforbundet har derfor sendt et brev til Finanskomiteen for å korrigere dette inntrykket.

Den såkalte «Ulikhetsmeldingen» (Meld. St. 13 2018-2019) gir et unyansert bilde av eldres økonomi. Man sitter igjen med et inntrykk av at alle eldre har god økonomi og at utviklingen de siste 20 år har vært positiv for alle eldre.

- Meldingen behandler alle eldre som en ensartet gruppe og tar ikke hensyn til de store forskjellene det er blant eldre, sier Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet.

Brevet gjør oppmerksom på at det blant eldre finnes både fattige og rike, alt fra enslige minstepensjonister som mottar bostøtte til par som betaler formueskatt. Meldingen tilslører slike forskjeller. Det er særlig uheldig for de fattige eldre som har behov for målrettede politiske tiltak.

- Meldingen skjuler fattigdom blant eldre på to måter. Den bruker gjennomsnittstall for alle eldre, og den viser til prosentvise økninger for å dekke over at summene er lave, sier Olimb Norman.

Pensjonistforbundet viser i brevet blant annet til at de fleste eldre har lave inntekter (pensjon) målt i kroner, at pensjonister har tapt kjøpekraft i flere år, samt at 12 000 eldre mottar bostøtte.

Her finner du «Ulikhetsmeldingen».


0 resultater