Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen (til venstre) og leder i Pensjonisforbundet Finnmark Jan A. Samuelsen

Nyhetsbrev 2/19 - Årsmøte 2019

Årsmøte avholdt 5. - 7. mars 2019 på Lakselv hotell

TILLITSVALGTE 2019.

Etter årsmøte 5. – 7. mars 2019 på Lakselv hotell.

Styret.

Leder Jan Samuelsen, Nesseby pensjonistforening, jan.samuelsen@hotmail.no 959 73 315

Nestleder Alf Stenersen, Kvalsund og Hammerfest pensjonistforening, amstenes@hotmail.no 905 62 235

 

Styremedlemmer:

Solveig K. Hætta, Kautokeino pensjonistforening, skheatta@gmail.com, 410 41 041

Arnhild Klogh Hegge, Vadsø pensjonistforening, arnhildhegge@gmail.com 905 41 041

Roald Basma, Kirkenes pensjonistforening, roaldbasma@gmail.com 995 52 121

Varamedlemmer

1. Elna R. Andersen, Vadsø pensjonistforening, eln-and@online.no 970 22 307

2. Solveig Zahl-Johansen, Båtsfjord pensjonistforening, solveig120847@gmail.com 472 81 336

3. Reidar Nilsen, Hasvik pensjonistforening, reidarjnilsen@gmail.com, 915 99 697

 

Revisor

Brynly Ballari, Tana pensjonistforening, brynly2347@gmail.com, 959 49 765

Piera Mosebakken, Karasjok pensjonistforening, sjamanboy@runbox.no, 456 19 796

Vararevisor

1. Kåre Ballari, Nesseby pensjonistforening, kareballari@gmail.com , 992 53 456

2. Helge Samuelsen, Tana pensjonistforening, helgesamu@gmail.com, 476 31 624

 

Valgkomite

Leder Kåre Våga, Neiden pensjonistforening, kvaaga@outlook.com 920 17 283

Ruth-Åse Jankila, Vadsø pensjonistforening, ruth-aasejankila@live.no, 950 47 514

Lovise Biti, Tana pensjonistforening, lovisebi@online.no, 974 02 793

 

Uttalelser fra årsmøte 2019, se vedlegg:

0 resultater