Én million til mer frivillighet for og med eldre

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram tirsdag 7. mai, bevilget regjeringen én ny million for bidra til å rekruttere og beholde eldre som en ressurs i frivillig arbeid.

Pengene kommer gjennom Kulturdepartementet og har som mål å bidra til økt frivillighet blant eldre.

- Eldre er en viktig ressurs for frivillige organisasjoner og legger ned mye tid i frivillig arbeid. Vi ønsker å bidra til at denne utviklingen fortsetter. Vi vil gjøre det lettere å delta og stimulere til at flere eldre kan rekrutteres til frivillig arbeid, sier kulturminister Hadia Tajik i en pressemelding fra regjeringen.

- Vi ser dette tiltaket i sammenheng med nasjonal frivillighetsstrategi for å rekruttere frivillige i omsorgssektoren, sier Tajik. Frivillige organisasjoner og frivilligsentraler vil være aktuelle søkere.

Pensjonistforbundet har i dag 10 000 tillitsvalgte og frivillige som kontinuerlig jobber for at eldre skal få en bedre hverdag.

0 resultater