Gladgjengen på kjøkkenet som gjør Årsmøtet til en fest

Årsmøte 2019

Leksvik Pensjonistforening

Utdrag fra årsmeldingen for året 2018.

2018 var et godt år for foreningen. Medlemsantallet var pr. 31/12-2018 174 medlemmer. I året har styret avholdt 11 styremøter og behandlet 83 saker. Foreningen hadde i året 8 medlemsmøter, julebord samt et møte sammen med de andre foreningene i Indre Fosen kommune.

Foreningen har deltatt på årsmøte i NTP, Høstkonferansen, Regionmøte samt ekstra ordinært årsmøte i anledning sammenslåing av Nord og Sør Trøndelag. Leder i valgkomiteen på fylkesplan er nestleder i Leksvik Pensjonistforening.

Foreningen har arrangert 65+ bilførerkurs og datakurs.

Foreningen utga årets Leksvik kallender 2019. Utlevering av strøsand til eldre hjemmeboende og ved omsorg og eldreboliger. Rydding og merking av turløyper.

Litt om medlemsmøte med årsmøte.

Møtet startet med sang og musikk av "Bestefedrene". En gruppe bestående av bestefedre som synger og spiller kristelige sanger. De har også noen gode historier med glimt i øyet. En trivelig og god gjeng. 

Vårt kjære kjøkkenteam serverte oss varm karbonadesmørbrød etterfulgt av is og kaffe.

Da var det tid for selve årsmøte med årsmelding, revidert regnskap, budsjett, valg med valg av 2 utsendinger til Fylkesårsmøte. Årmøtet vedtok også justeringer i vedtektene. Det vil si at Leksvik Pensjonistforening følger de rettningslinjer som er anbefalt fra forbundet.

Etter årsmøtet delte leder noen tanker med de fremmøtte fra året 2018. Det vart også sett litt inn i "glasskula" om hvilke muligheter vi som forening har i 2019. 

Resultatmessig viste regnskapet et lite overskudd.

0 resultater