Oddlaug Vedvik Moe (nr. 2 fra venstre)  ble valgt tilleder av Laksevåg Pensjonistforening

ÅRSMØTE I LAKSEVÅG PENSJONISTFORENING 12. FEBR. 2019

Kvinner i alle verv i Laksevåg Pensjonistforening

Laksevåg Pensjonistforening har etter noen år med lav aktvitet nå valgt nye styremedlemmer på årsmøtet sitt 12. februar  2019.  Riktignok er det bare 2 helt nye styremedlemmer -Elna Skaar og Marion Madsen .  Men tidligere styremedlemmer har skiftet plass i styret.  Oddlaug Vedvik Moe har nå tatt på seg ansvaret som leder.  Sammen med resten av styret skal hun sørge for at denne tradisjonsrike foreningen skal vokse og bli Tydelig - Sterk - Synlig i likhet med Pensjonistforbundets øvrige lag og foreninger.

I styret har Oddlaug fått med seg Jorunn Damm som er nestleder og kasserer, Karen Villanger  som sekretær, mens Elna Skaar, Marion Madsen og Vigdis Lygren er styremedlemmer.  

Laksevåg Pensjonistforening har egen forretningsfører, og det er Kari Solberg.

Årsmøtet var som det alltid er i Laksevåg Pensjonistforening,  hyggelig og sosialt.  Hans Davanger og Grete Hansen underholdt.

 

 

 

 

 

0 resultater