Det nye styret :  Liv Berit,   Oddvar,   Reidar B.,   Reidar T.,  Trygve,   Doris,   Anne Lise

En aktiv forening

Vi hadde årsmøte den 11. februar 2019. 

Ca. 60 medlemmer hadde funnet veien til "Brakka", Vingersjøvegen 3,2211 Kongsvinger. Årsmelding 2018, regnskap 2018 og budsjett 2019 ble vedtatt og godkjent uten merknader. Foreningen har god økonomi.

Det nye styret består av styreleder Reidar Tangen, nestleder/ IT-ansvarlig Trygve Torstensrud, kasserer Anne Lise Gulvik, sekretær Doris Tangen, styremedlem Oddvar Johansen, varamedlemmer Liv Berit Roland og Reidar Breibyhaugen.

Den 1.januar 2019 økte medlemmsantallet fra 225 til 430. Bakgrunnen er nye kontigentregler i Pensjonistforbundet hvor det er vedtatt at alle medlemmer i forbundet også skal være tilknyttet sin lokale forening.Kongsvinger er med dette en av de største pensjonistforeningene i Hedmark.

Pensjonistforbundet har en visjon om å være tydelig, sterk og synlig og et verdigrunnlag om innkludering, medbestemmelse og innflytelse. Vi har som mål å leve opp til disse hovedprinsippene og å være en aktiv forening som engasjerer og inkluderer våre medlemmer slik at alle føler seg inkludert og har et sosialt nettverk som krydrer litt opp i hverdagen. Alle pensjonistforeningene er partipolitisk nøytrale.

Våre aktiviteter for å nå disse målsetningene består bl.a. i :

Avholde månedlige hyggemøter, den andre mandag i måneden, med unntak av feriemåneden juli. Aktuelle temaer blir belyst ved hjelp av eksterne foredragsholdere.Innleid musikk på alle møtene med bespisning, utlodding og quiz/bingo.

På hyggemøtet i juni har vi sommerfest med innleid musikk, dans og sosialt samvær. Servering av rømmegrøt og spekkemat med tilbehør.

I desember blir det arrangert julebord med julemiddag, dans, kaffe og kaker og hyggelig samvær.

Det er planlagt tur til Mariehamn på Åland i Finland med båten Cinderella fra Stockholm 19 - 20 mai og en 3.dagers tur til Hotell Hadeland fra 19 - 21 august.

På våre møter blir det også informert om saker Eldres Råd tar opp med Kongsvinger Kommune, samt nyheter fra Pensjonistforbundet Hedmark og Pensjonistforbundet sentralt i Oslo.

Det blir også utarbeidet årsprogram med aktivitetsplan som tildeles alle medlemmene.

Nye og gamle medlemmer er alltid velkomne. 

0 resultater