Nytt medlemstilbud

Oslo Direkte pf inviterer til stiftelses- og årsmøte torsdag 7. mars i Røde Kors konferansesenter.

Stiftelses- og årsmøte i Oslo Direkte pf

Dato: 7. mars kl 12.00

Sted: Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 7 

 

Du har i løpet av høsten mottatt brev fra Pensjonistforbundet (PF) og Pensjonistforbundet Oslo (PFO) der det blir opplyst at du fra 01.01.19 ble overført til en ny forening – Oslo Direkte Pf. Beslutningen er en oppfølging av landsmøtets vedtak om en ny medlems- og kontingentstruktur.

Grunnen til at PFO har besluttet å stifte medlemsforeningen Oslo Direkte Pf er at de omlag 2.600 direktemedlemmene skal tilbys tjenester på linje med medlemmene i de etablerte lokalforeningene i Oslo.

PFO har oppnevnt interimsstyre som har satt i gang prosessen med å etablere og formalisere foreningen. Hensikten med Oslo Direkte Pf er at også direktemedlemmene kan få innflytelse overfor samfunnet og Pensjonistforbundets arbeid.

Se vedlegg for mer informasjon, og innkalling til stiftelsesmøte og årsmøte 2019. 

Følg oss på Facebook, og Oslo Direkte pf sin side her

 

Hjertelig velkommen!

0 resultater