Moland Pensjonistforening, avtroppende og påtroppende styremedlemmer på årsmøtet 25. januar 2019. Fra v. Leder Tora Ottersland, kasserer Olav Tore Bjornes, 2. vaamedlem Wenche Bjornes, styremedlem Bergljot Pettersen, styremedlem R

Årsmøtesesongen i full gang.

Moland Pensjonistforening først ute i vårt fylke.

Moland Pensjonistforening, (skiftet navn fra Austre Moland) var første forening med årsmøte i 2019. Årsmøtet ble holdt på Kuben i Eydehamn fredag 25. januar. Et 50-talls gjester hadde funnet veien til et festpyntet lokale. Møtet ble på reglementert vis gjennomført på en glimrende måte. Leder Tora Ottersland, med stø hand på rattet, loste forsamlingen gjennom programmet. Et svært godt regnskapsresultat ble presentert av kasserer, og en innholdsrik årsberetning ble lagt fram av sekretær. Foreningen har lagt bak seg et godt år med mange bra sammenkomster og turer. En av sakene som ble fremmet på møtet var forslag fra styret om navneendringen på foreningen, man fjerner Austre, og beholder Moland. Forslaget ble enstemmig vedtatt.      En viktig del av et årsmøte er maten. I så måte var dagens gryterett en innertier, laget og servert av en dyktig stab. Til påfølgende kaffe fulgte hjemmelaget kake, og stor utlodning med mange fine gevinster.                        I sin "tale" til forsamlingen nevnte fylkesleder noen punkter som er viktige arbeidsoppgaver for Pensjonisforbundet. Han påpekte hvor viktig det er at flest mulig støtter opp om forbundets arbeid. Et leserinnlegg i lokalavisen Setesdølen ble referert. Stykket tar for seg en lesers opplevelser i møtet med det digitale Nav, noe som ga mye latter blant tilhørerne.                                                                                                                                                                    Moland Pensjonistforening er en av de eldste og største i fylket. Det er mye som tilsier at denne foreningen vil fortsette å være en viktig aktør for eldre i hele Moland i mange år framover.                                                                          Årsmøtet ble avsluttet med utdeling av mange velfortjente blomster.

 

  

 

0 resultater