Jan A. Samuelsen (til venstre) takker Erna Fjelldahl og Olav E. Johansen for innsatsen de har gjort for Pensjonistforbundet Finnmark.

Nyhetsbrev nr. 1 - 2019

Årsmøte 2019
Kurs for valgkomitè
Takk til Olav E. Johansen og Erna Fjelldalh

Les vedlegget

0 resultater