Organisasjonsekretær Tove Tangerud, fylkesleder Liv Thun og fylkessekretær Anne-Kari Minsaas.
Bildet er tatt etter konstituering 28. november 2018.

Nytt år og nye muligheter

Sjelden har dette ordtaket vært så riktig å bruke i jobbsammenheng. Årsmøtene og det konstituerende årsmøtet 28. november - og deltakerne der - ble historiske. En honnør til alle som bidro med et godt arbeid forut for møtene! Og også en honnør til deltakerne for at møtet ble holdt i så god tone og med mange innspill. Nå går veien videre som Pensjonistforbundet Trøndelag - noe som denne nye internettsiden også bekrefter.

Det nye fylkesstyret hadde sitt aller første styremøte 9. januar. I tiden fremover vil vi planlegge aktiviteter og fordele oppgaver i styret og i arbeidsutvalget. Det er mange lokallag og foreninger som allerede har invitert noen fra fylkesstyret til sine årsmøter. Forespørsler om besøk ved årsmøte eller andre møter kan rettes til kontoret. Årsmøtet i Pensjonistforbundet Trøndelag holdes på Radisson Blu, Stjørdal tirsdag 19. mars.

I løpet av kort tid vil alle endringer være på plass. Vi vet at det nye organisasjonsnummret er 921 894 392. Tove og Anne-Kari beholder de gamle mobilnummerene fra sør og nord, og i tillegg vil vi snart ha et felles nummer for Pensjonistforbundet Trøndelag. Det samme gjelder mailadresser.

Under finner du deltakerlister og protokoller fra 28.11.18. Likeledes protokoll fra styremøtet 09.01.19

0 resultater