Nyttårstanker og ønsker for pensjonister

Vi har startet på et nytt år, og mange har latt seg intervjue med tanker, ønsker og håp for det nye året, også sentralbanksjefen. Han tror det blir et godt år i 2019, og har forventninger om at reallønna skal økes. Dette fordi Norge går så fint for tiden med stor aktivitet.

Vi får håpe at så skjer, og da blir det spørsmål om hvem som får nyte godt av den økte reallønna.

Landets pensjonister har de siste 4 årene fått redusert kjøpekraft, noe som skyldes at Stortinget har vedtatt i pensjonsreformen at ”lønnstillegget” til pensjonistene skal reduseres med 0,75%. Prisstigningen har ført til redusert kjøpekraft i 4 år på rad.

Jeg synes det er uverdig og diskriminerende at pensjonistene, som har vært med og arbeidet fram dagens velstand i Norge, skal få redusert kjøpekraft år etter år. Særlig vanskelig er det for enslige pensjonister.

Pensjonistforbundet har gang på gang jobbet for å få tilbake forhandlingsretten på løpende pensjoner utbetalt av folketrygden.

Forhandlingsretten ble tatt bort i forbindelse med pensjonsreformen, og det ser dessverre ikke ut til at verken departementet eller stortingsflertallet vil gi den tilbake. Det er et stort demokratisk tankekors at pensjonistene som utgjør omlag 1/3 av landets voksne befolkning, ikke har anledning til å forhandle om sin egen inntekt, som andre grupper i fedrelandet.

Derfor må nyttårsønsket fra landets pensjonister være at også vi får økt ”reallønn” i det nye året, og ikke opplever at 2019 blir det 5. året med redusert kjøpekraft.

0 resultater