Knut Erik Folland orienterer om Velferdsteknologi i Førde kommune.

Velkommen til pensjonistmøte

Onsdag 16. januar 2016 kl 16 00 blir det foredrag, god mat og hyggeleg sosialt samvær i Viking.

Knut Erik Folland er einingsleiar for legesenteret og rehabilitering i Førde Kommune og vil snakke om status for arbeidet med innføring av velferdsteknologi i Førde Kommune.

I tillegg byr vi kaffi og rundstykker, allsong og hyggeleg sosialt samvær.

Velkommen !

0 resultater