Pensjonistforbundet har et ekte engasjement for å skape det gode, aldersvennlige samfunnet. Vi skal bruke vår faglige styrke til å påvirke samfunnsutviklingen, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Kompetanse forsvinner ikke når du går ut av arbeidslivet

Kanskje du vil vedlikeholde, utvikle og ikke minst dele den med andre?

Da har vi bruk for deg. Vi skal de nærmeste årene satse på en styrking av grunnplanet i Pensjonistforbundet. Det skal gjøre oss til en enda sterkere organisasjon.

 

Vil du være med på laget?

Vi er i startfasen av dette arbeidet. Som du ser nedenfor har vi mange tanker om hva vi skal gjøre og hvordan vi skal få det til. Samtidig er vi veldig opptatt av å få nye idéer og innspill. Derfor vil vi ikke være for spesifikke når vi nå går ut for å få tak i de ressurspersonene vi ønsker.

 

Vi vil heller utfordre deg som leser dette:

 

Har du noe du ønsker å bidra med?

- Innenfor et fagområde/tema

- Foreleser/instruktør

- Områder du mener Pensjonistforbundet må aktivisere seg

- Lyst til å være med i en faggruppe

 

Vi skal påvirke beslutningene som tas rundt om i kommunene. Det skal vi først og fremst gjøre gjennom eldrerådene. Da må vi ha medlemmer som ønsker å bidra med sin kompetanse på vegne av fellesskapet.

Vi skal delta i samfunnsdebatten gjennom å være aktive i media, på møter, i sosiale medier og på andre arenaer.

Vi trenger forelesere til kurs og innledere på møter.

Vi skal opprette faglige grupper som kan brukes til å konkretisere politikken vår og gi råd der f.eks. våre medlemmer i eldrerådene har behov for det.

Vi trenger folk som vil være med å utvikle kompetansetiltakene våre. Er du tidligere lærer, jobbet innenfor helsesektoren, IT-sektoren eller f.eks. har økonomibakgrunn - da trenger vi deg. Har du tidligere organisasjonserfaring - da trenger vi deg.

 

MELD DIN INTERESSE TIL:

skolering@pensjonistforbundet.no v/Jens Høibø og Arnfinn Ihle som da vil ta kontakt

 

0 resultater