Julemotiv.

Julehilsen

God jul og godt nyttår

Vi i styret ønsker alle våre medlemmer samt alle pensjonister som besøker vår nettside en god jul og et riktig godt nyttår. Vi takker også for hyggelig og sosialt samvær sammen med dere i året som snart ebber ut.

Året 2018 har vært et begivenhetsrikt og aktivt år med "Hyggetreff" på "Brakka" hver måned med untak av feriemåneden juli.I tillegg er det arrangert 3 utflukter med ulik varighet og nå sist julebord med 80 deltagere hvor våre to dyktige kjøkkenhjelpere Hilda Isaksen og Laila Furu hadde pyntet og dekorert bordene slik at vi alle kom i riktig julestemning.De som stod for  kjøkken-/serveringen vises på vedlagte bilde. Foreningen har ved årets slutt 225 medlemmer.

Serveringsgjengen

 

Vi ønsker våre medlemmer og også eventuelle nye medlemmer velkomne til våre møter som starter opp på "Brakka" den 21. januar 2019 kl.16.00. Tema : Foredragsholder fra demensforeningen.

 

NB !! Bemerk at  datoen er flyttet p.g.a. vedlikeholdsarbeider i " Brakka."

 

0 resultater